การสร้างเส้นชั้นความสูง (Contour) จากข้อมูลระดับสูงเชิงเลข (DEM) ด้วยโปรแกรม QGIS

วิธีการสร้างเส้นชั้นความสูงเท่า (contour line) จากข้อมูลระดับสูงเชิงเลข หรือที่เรียกกันว่า ข้อมูล DEM (Digital Elevation Model) สามารถทำได้ในโปรแกรม QGIS ได้อย่างง่ายดายเลยครับ

วิธีแสดงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์(Latitude,Longitude) และพิกัดแบบ UTM (Easting,Northing) จาก Geometry ใน PostGIS

การแสดงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Latitude, Longitude) ซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างในหน่วยองศาทศนิยม (Decimal Degrees: DD) ตัวอย่างเช่น 16.769519, 100.198351 และพิกัดแบบ UTM (Easting, Northing) ยกตัวอย่างเช่น 627719.103 E, 1854443.802 N  ซึ่งวิธีการได้ค่าพิกัดทั้ง 2 แบบนี้