การนำเข้าข้อมูล GPS ในโปรแกรม QGIS

การเปิดข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่อง GPS เก็บไว้ ด้วยโปรแกรม QGIS มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมาก่อน จากนั้นให้ทำการเลือกไปที่เมนู Vector > GPS > GPS Tools

gpstool

2. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างของเครื่องมือ GPS Tools ขึ้นมา และให้ทำการไปที่ปุ่ม Browse…

GPS browse

3. ให้เลือกไฟล์ข้อมูล GPS นานสกุล .gpx ที่ได้ทำการจัดเก็บไว้ จากนั้นให้กดปุ่ม Open

Screenshot_2

4. เมื่อกดปุ่ม Open แล้ว หน้าต่างเครื่องมือ GPS Tools จะแสดงที่อยู่ของไฟล์ที่เลือก และรูปแบบของ        ข้อมูล ( Feature types ) ขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อทำการเปิดข้อมูล

Screenshot_1

5. จากนั้นโปรแกรม QGIS จะแสดงข้อมูล GPS ที่เลือกในขั้นตอนที่ 4

Screenshot_5

6. เมื่อต้องการนำข้อมูล GPS ที่ทำการเปิดขึ้นมาไปใช้งานต่อ จำเป็นที่จะต้องบันทึกข้อมูลนี้ออกไปเป็นข้อมูลใหม่ โดยใช้คำสั่ง Save As… ( คลิกขวาที่ข้อมูล > Save As… )

Screenshot_6

7. เมื่อเลือกคำสั่ง Save As… แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างของคำสั่งขึ้นมา โดยส่วนหลักที่จะต้องทำการระบุ หรือเปลี่ยนแปลง คือ Format, Save as, CRS, Encoding

Format ให้ทำการเลือกรูปแบบข้อมูลที่จะนำออกไปใช้งาน

Save as ให้ทำการเลือกแหล่งที่จัดเก็บของข้อมูลที่จะบันทึกออกไป

CRS ให้เลือกระบบพิกัดที่ตรงกับการใช้งานของเรา

Encoding ควรเลือกที่เหมาะสม และรองรับกับการใช้งาน

เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกไฟล์ข้อมูล

Screenshot_8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s