การสร้างแผนที่ออนไลน์แบบ Vector ด้วย Highmaps

สำหรับการสร้างแผนออนไลน์ในปัจจุบันก็จะมีวิธีการสร้างด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ มากมาย วันนี้พวกเราจะขอนำเสนอเทคนิควิธีสำหรับการสร้างแผนที่ออนไลน์แบบ Vector ที่รองรับการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกอุปกรณ์ สามารถข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นอย่างดี ด้วยการพัฒนาโดย Highmaps ดูข้อมูลเพิ่มเติม :
https://www.highcharts.com/maps/demo

ขั้นตอนแรกสำหรับการสร้างแผนที่ออนไลน์จำเป็นต้องใช้ Javascript ของ Highcharts และไฟล์ JS ของแผนที่ประเทศไทย ในไฟล์ HTML ของเรา ได้แก่

<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/maps/highmaps.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/maps/modules/exporting.js"></script>
<script src="http://www2.cgistln.nu.ac.th/reg.gistnu/code/th-all.js"></script>

เพิ่ม CSS เพื่อตั้งค่า container สำหรับแสดงแผนที่

<style type="text/css">
#container {
  height: 650px;
  min-width: 80%;
  max-width: 80%;
  margin: 0 auto;
}
</style>

ในส่วน body เพิ่มส่วนสำหรับแสดงแผนที่

<div id="container"></div>

เพิ่มส่วน javascript สำหรับตั้งค่าแผนที่และส่วนค่าที่ต้องการแสดง

<script type="text/javascript">
$(function () {

  // Prepare demo data
  var data = [
    {
      "hc-key": "th-ct",
      "value": 0 
    },
    {
      "hc-key": "th-4255",
      "value": 1
    },
    {
      "hc-key": "th-pg",
      "value": 2
    },
    {
      "hc-key": "th-st",
      "value": 3
    },
    {
      "hc-key": "th-kr",
      "value": 4
    },
    {
      "hc-key": "th-sa",
      "value": 5
    },
    {
      "hc-key": "th-tg",
      "value": 6
    },
    {
      "hc-key": "th-tt",
      "value": 7
    },
    {
      "hc-key": "th-pl",
      "value": 8
    },
    {
      "hc-key": "th-ps",
      "value": 9
    },
    {
      "hc-key": "th-kp",
      "value": 10
    },
    {
      "hc-key": "th-pc",
      "value": 11
    },
    {
      "hc-key": "th-sh",
      "value": 12
    },
    {
      "hc-key": "th-at",
      "value": 13
    },
    {
      "hc-key": "th-lb",
      "value": 14
    },
    {
      "hc-key": "th-pa",
      "value": 15
    },
    {
      "hc-key": "th-np",
      "value": 16
    },
    {
      "hc-key": "th-sb",
      "value": 17
    },
    {
      "hc-key": "th-cn",
      "value": 18
    },
    {
      "hc-key": "th-bm",
      "value": 19
    },
    {
      "hc-key": "th-pt",
      "value": 20
    },
    {
      "hc-key": "th-no",
      "value": 21
    },
    {
      "hc-key": "th-sp",
      "value": 22
    },
    {
      "hc-key": "th-ss",
      "value": 23
    },
    {
      "hc-key": "th-sm",
      "value": 24
    },
    {
      "hc-key": "th-pe",
      "value": 25
    },
    {
      "hc-key": "th-cc",
      "value": 26
    },
    {
      "hc-key": "th-nn",
      "value": 27
    },
    {
      "hc-key": "th-cb",
      "value": 28
    },
    {
      "hc-key": "th-br",
      "value": 29
    },
    {
      "hc-key": "th-kk",
      "value": 30
    },
    {
      "hc-key": "th-ph",
      "value": 31
    },
    {
      "hc-key": "th-kl",
      "value": 32
    },
    {
      "hc-key": "th-sr",
      "value": 33
    },
    {
      "hc-key": "th-nr",
      "value": 34
    },
    {
      "hc-key": "th-si",
      "value": 35
    },
    {
      "hc-key": "th-re",
      "value": 36
    },
    {
      "hc-key": "th-le",
      "value": 37
    },
    {
      "hc-key": "th-nk",
      "value": 38
    },
    {
      "hc-key": "th-ac",
      "value": 39
    },
    {
      "hc-key": "th-md",
      "value": 40
    },
    {
      "hc-key": "th-sn",
      "value": 41
    },
    {
      "hc-key": "th-nw",
      "value": 42
    },
    {
      "hc-key": "th-pi",
      "value": 43
    },
    {
      "hc-key": "th-rn",
      "value": 44
    },
    {
      "hc-key": "th-nt",
      "value": 45
    },
    {
      "hc-key": "th-sg",
      "value": 46
    },
    {
      "hc-key": "th-pr",
      "value": 47
    },
    {
      "hc-key": "th-py",
      "value": 48
    },
    {
      "hc-key": "th-so",
      "value": 49
    },
    {
      "hc-key": "th-ud",
      "value": 50
    },
    {
      "hc-key": "th-kn",
      "value": 51
    },
    {
      "hc-key": "th-tk",
      "value": 52
    },
    {
      "hc-key": "th-ut",
      "value": 53
    },
    {
      "hc-key": "th-ns",
      "value": 54
    },
    {
      "hc-key": "th-pk",
      "value": 55
    },
    {
      "hc-key": "th-ur",
      "value": 56
    },
    {
      "hc-key": "th-sk",
      "value": 57
    },
    {
      "hc-key": "th-ry",
      "value": 58
    },
    {
      "hc-key": "th-cy",
      "value": 59
    },
    {
      "hc-key": "th-su",
      "value": 60
    },
    {
      "hc-key": "th-nf",
      "value": 61
    },
    {
      "hc-key": "th-bk",
      "value": 62
    },
    {
      "hc-key": "th-mh",
      "value": 63
    },
    {
      "hc-key": "th-pu",
      "value": 64
    },
    {
      "hc-key": "th-cp",
      "value": 65
    },
    {
      "hc-key": "th-yl",
      "value": 66
    },
    {
      "hc-key": "th-cr",
      "value": 67
    },
    {
      "hc-key": "เชียงใหม่",
      "value": 68
    },
    {
      "hc-key": "th-ln",
      "value": 69
    },
    {
      "hc-key": "th-na",
      "value": 70
    },
    {
      "hc-key": "th-lg",
      "value": 71
    },
    {
      "hc-key": "th-pb",
      "value": 72
    },
    {
      "hc-key": "th-rt",
      "value": 73
    },
    {
      "hc-key": "th-ys",
      "value": 74
    },
    {
      "hc-key": "th-ms",
      "value": 75
    },
    {
      "hc-key": "th-un",
      "value": 76
    },
    {
      "hc-key": "th-nb",
      "value": 77
    }
  ];

  // Initiate the chart
  $('#container').highcharts('Map', {

    title : {
      text : ''
    },

    subtitle : {
      text : ''
    },

    mapNavigation: {
      enabled: true,
      buttonOptions: {
        verticalAlign: 'bottom'
      }
    },

    colorAxis: {
      min: 0
    },

    series : [{
      data : data,
      mapData: Highcharts.maps['countries/th/th-all'],
      joinBy: 'hc-key',
      name: 'จำนวนประชากร ปี 2558',
      states: {
        hover: {
          color: '#BADA55'
        }
      },
      dataLabels: {
        enabled: true,
        format: '{point.name}'
      }
			
			
			
			
    }]
  });
});

		</script>

ตัวอย่างการใช้งาน
https://github.com/aegistz/mapthai_highmap

216846465

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s