การปรับแต่งคุณสมบัติของข้อมูลพื้นที่ (Polygon) ให้โปร่งแสงและสามารถ Identify ข้อมูลเชิงบรรยายได้ ด้วย SLD ใน GeoServer

ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพบปัญหานี้ ซึ่งมีอยู่ว่าเราต้องการจะทำให้ชั้นข้อมูลในรูปแบบพื้นที่รูปปิด (Polygon) นั่นโปร่งแสง (transparent) ให้เหลือแค่เส้นขอบในโปรแกรม GeoServer ตัวอย่างเช่น ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง เป็นต้น แต่ทีนี้ปัญหาที่ตามก็คือเมื่อมันเหลือแค่เส้นขอบแผนที่ ทำให้เมื่อเราคลิก Identify ชั้นข้อมูลในแต่ละ feature นั้นจะไม่มีข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute) ปรากฏออกมา (รูปที่ 1) ซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็จะเป็นการคลิกไปตรงที่เส้นขอบแผนที่ จึงจะปรากฎข้อมูลออกมา (รูปที่ 2) และเมื่อสังเกต code ของ SLD (Styled Layer Descriptor) ตามมาตรฐานของ OGC  (ชุดคำสั่งที่ 1)  ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบ XML ก็จะเห็นว่าเราได้ปรับ fill-opacity เท่ากับ 0 ไว้ ซึ่งวิธีแก้ไขก็แค่ตัดในส่วนของแท็ก fill ทิ้งไป ก็จะทำให้เราคลิก Identify ได้ทุกทีแล้วครับ สามารถใช้ SLD (ชุดคำสั่งที่ 2)  ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 3

   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <PolygonSymbolizer>
      <Fill>
       <CssParameter name="fill">#000080</CssParameter>
       <CssParameter name="fill-opacity">0</CssParameter>
      </Fill>
      <Stroke>
       <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
      </Stroke>
     </PolygonSymbolizer>
     <TextSymbolizer>
      <Label>
       <ogc:PropertyName>STATE_ABBR</ogc:PropertyName>
      </Label>
      <Font>
       <CssParameter name="font-family">Times New Roman</CssParameter>
       <CssParameter name="font-style">Normal</CssParameter>
       <CssParameter name="font-size">14</CssParameter>
      </Font>
      <LabelPlacement>
       <PointPlacement>
        <AnchorPoint>
         <AnchorPointX>0.5</AnchorPointX>
         <AnchorPointY>0.5</AnchorPointY>
        </AnchorPoint>
       </PointPlacement>
      </LabelPlacement>
     </TextSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
gs1

รูปที่ 1

gs2

รูปที่ 2

   <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
     <PolygonSymbolizer>
      <Stroke>
       <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
       <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
      </Stroke>
     </PolygonSymbolizer>
     <TextSymbolizer>
      <Label>
       <ogc:PropertyName>STATE_ABBR</ogc:PropertyName>
      </Label>
      <Font>
       <CssParameter name="font-family">Times New Roman</CssParameter>
       <CssParameter name="font-style">Normal</CssParameter>
       <CssParameter name="font-size">14</CssParameter>
      </Font>
      <LabelPlacement>
       <PointPlacement>
        <AnchorPoint>
         <AnchorPointX>0.5</AnchorPointX>
         <AnchorPointY>0.5</AnchorPointY>
        </AnchorPoint>
       </PointPlacement>
      </LabelPlacement>
     </TextSymbolizer>
    </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
gs3

รูปที่ 3

References:
[1] http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/cookbook/index.html
[2]http://www.opengeospatial.org/standards/sld

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s