5 เว็บไซต์ สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฟรี

ในปัจจุบันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งประโยชน์ของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ก็มีมากมายเช่นกัน อาทิเช่น ดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ (อาคาร สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ป่า) ดูการเจริญเติบโตของพืชตามแต่ละช่วงเวลา ฯลฯ วันนี้เราจึงมาแนะนำ 5 เว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย

การแสดงข้อมูลแผนที่ ด้วยโปรแกรม Excel

หลาย ๆ ท่าน คงคุ้นชินกับการใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณข้อมูล ซึ่งการนำเสนอข้อมูลมักจะอยู่ในรูปแบบของตาราง กราฟรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม เป็นต้น สำหรับวันนี้เราขอแนะนำการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ด้วยโปรแกรม Excel  มีขั้นตอน ดังนี้ เปิดตารางที่ต้องการจะนำเสนอข้อมูล ไปที่แถบเมนู >> แทรก (Insert) >> Add-in >> Bing Maps จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกที่จะใช้ชื่อของสถานที่หรือตำแหน่งพิกัดในการแสดงข้อมูลได้ ใส่ข้อมูลตัวอย่างที่ต้องการนำเสนอ คลิกที่ Insert Sample Data (ใส่ข้อมูลตัวอย่าง) เลือกข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ หลังจากนั้น คลิกปุ่ม show location  (แสดงตำแหน่งที่ตั้ง) บนแผนที่ จะปรากฏ ดังภาพ ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอได้ โดยไปที่ปุ่ม setting (การตั้งค่า) บนแผนที่ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบได้ตามที่ต้องการ