Enable JSONP ใน GeoServer

การเปิดใช้งาน GeoJSON(JSONP) ใน GeoServer นั้นทำได้ไม่ยากเลยครับ โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้ Advertisements

สร้างไฟล์ SLD Style ของ GeoServer ด้วย QGIS 3.0

เมื่อก่อนตอนที่เราใช้งาน GeoServer และอยากจะปรับแต่งสัญลักษณ์รูปแบบสีตามที่เราต้องการนั้นเป็นไปค่อนข้างลำบากต้องอาศัยความรู้ของโครงสร้างภาษา XML ต่อมาก็เริ่มมีหลายๆ โปรแกรม เช่น uDig, OpenJUMP, AtlasStyler SLD editor, และ QGIS เป็นต้น ที่สามารถสร้างไฟล์ SLD สำหรับใช้ใน GeoServer ได้โดยอัตโนมัติ แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปอาจจะต้องมาเขียนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย

การปรับแต่งคุณสมบัติของข้อมูลพื้นที่ (Polygon) ให้โปร่งแสงและสามารถ Identify ข้อมูลเชิงบรรยายได้ ด้วย SLD ใน GeoServer

ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพบปัญหานี้ ซึ่งมีอยู่ว่าเราต้องการจะทำให้ชั้นข้อมูลในรูปแบบพื้นที่รูปปิด (Polygon) นั่นโปร่งแสง (transparent) ให้เหลือแค่เส้นขอบในโปรแกรม GeoServer ตัวอย่างเช่น ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง เป็นต้น แต่ทีนี้ปัญหาที่ตามก็คือเมื่อมันเหลือแค่เส้นขอบแผนที่ ทำให้เมื่อเราคลิก Identify ชั้นข้อมูลในแต่ละ feature นั้นจะไม่มีข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute) ปรากฏออกมา

การเพิ่มชั้นข้อมูล Web Map Service (WMS) ที่เรียกจาก GeoServer แสดงผลบน Leaflet

ต่อจากบทความที่แล้วเรื่องการเพิ่มชั้นข้อมูลจาก PostGIS (table) ที่แสดงผลในรูปแบบของ GeoJSON หลายๆท่านก็จะมีคำถามว่าถ้าเรามีข้อมูลปริมาณมาก ๆ แล้วจะส่งผลทำให้การแสดงผลนั้นช้าลงหรือไม่ ซึ่งก็จะบอกได้เลยว่ามีผลอย่างมากเลยครับ โดยเฉพาะถ้าข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบของ view ก็จะทำให้การแสดงผลนั้นช้ามากขึ้นอีก วันนี้ผมก็เลยจะลองอีกวิธีนึงซึ่งเป็นการเพิ่มชั้นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ WMS ที่ให้บริการด้วย GeoServer