Add Thaichote WMTS Service in Leaflet

การเพิ่มชั้นข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชติ GISTDA ใน Leaflet โดยการเรียกแบบ WMTS service สามารถเพิ่มได้ดัง code ด้านล่างนี้ครับ Advertisements

การปรับแต่งสัญลักษณ์แผนที่ใน GeoServer ด้วยการเขียนแบบ CSS

การปรับแต่งสัญลักษณ์ข้อมูลแผนที่ใน GeoServer ไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลเวกเตอร์หรือข้อมูลราสเตอร์ หลายๆท่านที่เคยใช้ GeoServer มาแล้ว คงจะคุ้นเคยกันดีในการปรับแต่งสัญลักษณ์ในรูปแบบ SLD หรือ SE ซึ่งอยู่ในโครงสร้างเอกสารแบบ XML วันนี้ผมได้มีโอกาสเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ CSS Style มาใช้ร่วมกับ GeoServer โดยรูปแบบการเขียนนั้นจะเขียนง่ายและสั้นกว่าเดิม ก่อนที่จะใช้ CSS Style ได้นั้นเราต้องทำการติดตั้ง Extension ของ GeoServer ก่อนนะครับ

Enable JSONP ใน GeoServer

การเปิดใช้งาน GeoJSON(JSONP) ใน GeoServer นั้นทำได้ไม่ยากเลยครับ โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้

สร้างไฟล์ SLD Style ของ GeoServer ด้วย QGIS 3.0

เมื่อก่อนตอนที่เราใช้งาน GeoServer และอยากจะปรับแต่งสัญลักษณ์รูปแบบสีตามที่เราต้องการนั้นเป็นไปค่อนข้างลำบากต้องอาศัยความรู้ของโครงสร้างภาษา XML ต่อมาก็เริ่มมีหลายๆ โปรแกรม เช่น uDig, OpenJUMP, AtlasStyler SLD editor, และ QGIS เป็นต้น ที่สามารถสร้างไฟล์ SLD สำหรับใช้ใน GeoServer ได้โดยอัตโนมัติ แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปอาจจะต้องมาเขียนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย

การปรับแต่งคุณสมบัติของข้อมูลพื้นที่ (Polygon) ให้โปร่งแสงและสามารถ Identify ข้อมูลเชิงบรรยายได้ ด้วย SLD ใน GeoServer

ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพบปัญหานี้ ซึ่งมีอยู่ว่าเราต้องการจะทำให้ชั้นข้อมูลในรูปแบบพื้นที่รูปปิด (Polygon) นั่นโปร่งแสง (transparent) ให้เหลือแค่เส้นขอบในโปรแกรม GeoServer ตัวอย่างเช่น ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง เป็นต้น แต่ทีนี้ปัญหาที่ตามก็คือเมื่อมันเหลือแค่เส้นขอบแผนที่ ทำให้เมื่อเราคลิก Identify ชั้นข้อมูลในแต่ละ feature นั้นจะไม่มีข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute) ปรากฏออกมา

การเพิ่มชั้นข้อมูล Web Map Service (WMS) ที่เรียกจาก GeoServer แสดงผลบน Leaflet

ต่อจากบทความที่แล้วเรื่องการเพิ่มชั้นข้อมูลจาก PostGIS (table) ที่แสดงผลในรูปแบบของ GeoJSON หลายๆท่านก็จะมีคำถามว่าถ้าเรามีข้อมูลปริมาณมาก ๆ แล้วจะส่งผลทำให้การแสดงผลนั้นช้าลงหรือไม่ ซึ่งก็จะบอกได้เลยว่ามีผลอย่างมากเลยครับ โดยเฉพาะถ้าข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบของ view ก็จะทำให้การแสดงผลนั้นช้ามากขึ้นอีก วันนี้ผมก็เลยจะลองอีกวิธีนึงซึ่งเป็นการเพิ่มชั้นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ WMS ที่ให้บริการด้วย GeoServer