การเรียกดูชื่อฟิวด์และประเภทของข้อมูล Shapefile ด้วย Python GDAL/OGR

หลายท่านคงเคยเจอปัญหาเช่นเดียวกันกับผมครับ เวลาเราต้องการที่จะทราบรายละเอียดของแต่ละฟิวด์(field) ซึ่งในโปรแกรม QGIS เราก็จะต้องคลิกขวา properties แล้วไปที่แถบเมนู Field Advertisements